חלק 3 – יומן השיבוצים


בתכנית החדשה אנחנו שואפים להגדיל היכולת של כל תלמיד לראות ולתכנן קדימה.
מערכת הקורסים בנויה באופן המייצר יותר בהירות בנוגע לתאריכי הקורסים השונים והתקופות בהן יוצעו, על מנת לאפשר לכם תכנון נוח ומספיק זמן מראש.

המערכת תחולק ל-6 מחזורים בכל שנה. כל מחזור יארך כחודשיים (שמונה מפגשים), בהתאם ליום הפעילות. בכל מחזור יוצעו מספר קורסים עיקריים וקורסי הרחבה, על פי הצרכים והאילוצים של כל קהילה בערים השונות.

במטרה להגביר את הוודאות ואת היכולת שלכם להערך מבחינת הרישום, תאריכי הקורסים העיקריים יפורסמו חצי שנה מראש לכל הפחות.
קורסי ההרחבה, שאורכם בדרך כלל חודש, יתפרסמו לקראת תחילת כל מחזור – כלומר, לחודשיים קדימה.

התכנית החדשה תחול על כל ערי הפעילות שלנו, אך תאריכי תחילת המחזורים לאו דווקא יהיו מסונכרנים מבחינת הערים לאור השוני בין ימי הפעילות.

 

ניווט

חלק 1 – עקרונות מרכזיים

חלק 2 – מבנה התכנית

חלק 3 – יומן השיבוצים

חלק 4 – מערכת התמחור

חלק 5 – פתרונות נוספים – Swingin' Solutions

חלק 6 – כיצד אשתלב במערכת הקורסים העיקריים החדשה?