קורסים

ההרשמה למחזור הקורס הבאה פתוחה! מתחילים ב-11/3.

לפרטים מלאים והרשמה לחצו כאן.

ייפתחו בקרוב

עיריוםשעהשם הקורסמוריםמיקוםמס' מפגשיםתאריך התחלה
תל אביבשני20:30-21:45Swing Basics - Charlestonתומר ועלמהרייך811/3
שלישי20:00-21:15Swing Basics Charlestonתומר ויולימידטאון812/3
20:00-21:15Beat Rootsירון / רוןמידטאון1213/2
21:30-22:45Core Charlestonתומר ואורימידטאון812/3
21:30-22:45California Routineרון ועלמהמידטאון812/3
רביעי20:00-21:15Advance Balboaתומר ועופרימידטאון1228/2
20:00-21:15Swing Basics Charlestonשרון וירוןמידטאון813/3
21:30-22:45Balboa Coreתומר ושרוןמידטאון813/3
21:30-22:45Dancers Firstשימידטאון813/3
חמישי19:45-21:00Depth Bתומר ורויתמידטאון814/3
19:45-21:00Specialty Bרון ודנימידטאון814/3

רצים עכשיו

עיריוםשעהשם הקורסמוריםמיקוםמס' מפגשיםתאריך התחלה
תל אביבשלישי20:00-21:15Swing Basics Lindy Hopתומר ויולימידטאון816/1
20:00-21:15Beat Rootsתומרמידטאון1221/11
21:30-22:45Solo Jazz 1רוןמידטאון816/1
21:30-22:45Smooth Sailingתומר ועלמהמידטאון816/1
רביעי20:00-21:15Advance Balboaתומר ועופרימידטאון48/11
20:00-21:15Swing Basics Lindy Hopרון ודנימידטאון817/1
21:30-22:45Balboa basics - Out and Insתומר ואורימידטאון817/1
21:30-22:45Core Swingרון ורויתמידטאון817/1
חמישי19:45-21:00Depth Aשרון ושימידטאון818/1
19:45-21:00Specialty Aתומר ושירהמידטאון818/1

 

נהלי רישום לקורסים:

  • השתתפות בקורסים מותנית ברישום מראש והסדרת תשלום עד יום אחד לפני תחילת הקורס
  • ההרשמה לקורסים היא מחייבת – אנחנו פותחים אותם כתלות במספר הנרשמים

כתובות:

  • מרכז קהילתי השלום, מתחם מידטאון, דרך מנחם בגין 144, תל אביב
  • מרכז רייך, ארלוזורוב 106, תל אביב