Song of the Week no. 9

Written by Ilya. Posted in שיר השבוע

לפעמים בתחרויות סווינג גדולות, נותנים למשתתפים לרקוד לצלילי שיר מוכר מאוד, על מנת לראות אילו דברים חדשים הם יעשו איתו.
האם יש לכם קטע מתחרות שאתם אוהבים שנרקד לצלילי שיר השבוע שלנו?

דוגמא מתחרות #1

דוגמא מתחרות #2

Tags: , ,