Swing Snack no. 10 – Swing D.J.s

Written by Ilya. Posted in Swing Snacks

לא הרבה יודעים זאת, אבל גם מקצוע הדי ג'יי נולד והפך להיות רלוונטי בתקופת הסווינג ובזכותו:
מרגע שהופיעו תקליטי הויניל על המדפים, היו אנשים שהחלו לאסוף אותם. באותה תקופה נקראו תקליטי הג'ז ה"חם" (שהפך לימים לסווינג) "race records". לקהל הלבן לא היה עניין בהם – והם יוצרו ע"י אומנים שחורים עבור חנויות מוזיקה בשכונות "שחורות" בלבד.
בשנות ה-30, תקופת השפל של ארה"ב, לתחנות רדיו רבות לא היה הכסף לשכור להקות חיות לליווי השידורים, כפי שהיה מקובל עד אז. עם זאת, הסווינג הפך פופולארי מאוד. בדיוק אז באה לידי ביטוי המיומנות של ה-disk jockeys לאתר בשכונות השחורים את התקליטים הנחשקים של המוסיקה הפופולארית.
פעילותם של הדי ג'יים הראשונים והצלחתם בשנות העשרים וה-30 תרמה רבות להפצת הסווינג והג'ז – וכמובן סללה את הדרך להתפתחות של מקצוע חדש וערוצי המוסיקה של ימינו.

נלקח מתוך : tagoo.ru

Tags: ,