Swing Snack no. 33 – The Big Apple

Written by מאיה שפירא. Posted in Swing Snacks

ריקוד הביג אפל אותו אנו מכירים היום הוא רק גרסא אחת של הריקוד, שהוכנה במיוחד ע"י פרנקי מאנינג עבור הסרט "קיפ פאנצ'ינג".

למעשה, היה הביג אפל שיגעון ריקוד גדול שהתחיל בניו יורק בשנת 1937. הריקוד, בעל המקורות האפרו-אמריקאיים, נרקד במעגל סולו שבמרכזו אדם אחד ("הליבה" של התפוח) שקרא את הצעדים בקול והאנשים מסביבו היו מבצעים אותם (פורמט המוכר לנו אולי מריקודי עם). הריקוד הפך פופולארי מאוד בסוף שנות ה-30 – עד כדי כך שבאולם הסאבוי שבהארלם הוקמה במה מיוחדת בצורת תפוח עבור הרקדנים. לעיתים הפך הביג אפל לתחרות ריקודים בין המשתתפים.

השם של הריקוד נפוץ באופן רחב יותר מהידע של הריקוד עצמו – מה שאמר שאנשים רבים שמעו על ריקוד הביג אפל, אך לא ידעו מה הוא היה בעצם. הדבר אפשר ללינדי הופרים של וויטי לעשות שימוש בשם המפורסם לטובתם. יותר אנשים שמעו על הביג אפל מאשר על הלינדי הופ ולכן במופעים רבים נקראה הלהקה "רקדני הביג אפל של וויטי". המופעים שלהם (כמו זה בסרט) כללו הרבה פעמים הצגה של "תחרות" ביג אפל בין הרקדנים השונים.