Swing Snack #34 – Peckin' and the Three Chocolateers

Written by מאיה שפירא. Posted in Swing Snacks

רובנו מכירים את תנועת ה"פקינג" (תנועת ראש קדימה ואחורה כחיקוי של נקירת ציפור), כבר משיעורי הריקוד הראשונים. כמו תנועות רבות אחרות של ג'אז אותנטי, מקור התנועה הוא אי שם בשנות ה-20, אז ה"פקינג" הצטרף ל"תנועות" או "ריקודים" רבים אחרים, כגון טראקינג, בלאק בוטום, שימי ועוד. באותה תקופה רווחו מופעי variety שכללו בד"כ מספר גדול של מופעי בידור, ריקוד, משחק ושירה. היו הרכבים רבים של בדרנים שכל האחד מהם היה צריך לבלוט על מנת למשוך קהל. אחד מהם – The Three Chocolateers – צוות ריקוד\קומדיה – היו אלה שלקחו את הקרדיט על המצאת התנועה החדשה – ה"פקינג", שהפכה לסימן ההיכר שלהם. בסרטון המצורף ניתן לראות את חברי קבוצת הבידור בקטע מתוך סרט מ-1937.