קורסי מחזור 1 – 2020

עיריוםשעהשם הקורסמוריםמיקוםמס' מפגשיםתאריך התחלה
תל אביביום חמישי20:15 - 21:30Depth Bיאנה וידידיהביכורי העיתים819.12
Lindy Coreרויטל ותומרביכורי העיתים819.12
Specialty Bעופרי ורוןביכורי העיתים819.12
21:45 - 23:00Jazz Vocabularyרוןביכורי העיתים419.12
Hand 3 Handרוית ותומרביכורי העיתים416.1
Charleston Basicsיאנה וידידיהביכורי העיתים819.12
Beat Rootsביכורי העיתים
יום שני21:30 - 23:00Beginners Swing כספית וגיאמרכז קהילתי רמת אביב416.12
רמת גןיום שלישי20:00 - 21:15Razzle Dazzlesסטודיו 13
21:30 - 22:45Charleston Basicsיאנה ותומרסטודיו 13824.12
יום רביעי19:30 - 21:00Groove Sinnersרוןסטודיו 13
21:15 - 22:30Swing Fitרוןסטודיו 13818.12
חיפהיום שני19:30 - 20:45Charleston Coreאילת ויונתןבית הכט823.12
Slow Balיאנה ותומרבית הכט423.12
Take It Slow 2יאנה ותומרבית הכט420.1
21:00 - 22:15Lindy Basicsאילת ותומרבית הכט823.12
Jazz Vocabularyיאנהבית הכט423.12
Free Jazzיאנהבית הכט420.1
ירושליםיום שני19:30 - 20:45Depth Bנעה ושיימקא830.12
21:00 - 22:15Charleston Basicsשי ואיתיימקא830.12
Lindy Coreנעהימקא830.12

לרישום לקורסי תל אביב ורמת גן

לרישום לקורסי חיפה

לרישום לקורסי ירושלים

כתובות:

ביכורי העיתים – לינקולן 16, תל אביב

מרכז קהילתי רמת אביב – חיים לבנון 37, תל אביב

סטודיו 13 – ביאליק 79, רמת גן

YMCA – רחוב דוד המלך 26, ירושלים

בית הכט – שדרות הנשיא 142, חיפה

לינקים שימושיים:

תיאורי הקורסים

מצב הרשמה

אופן הלימוד