מצב הרשמה

לרשימת קורסי מחזור 2

לרישום לקורסי תל אביב ורמת גן

לרישום לקורסי חיפה

לרישום לקורסי ירושלים

השתתפות בקורס מותנה ברישום מראש. להלן  מוצג מצב הרישום לקורסי החודש. על מנת לראות הרשמה חדשה אנא רעננו את העמוד. בנוסף לשליחת האישור, מספר ימים לפני פתיחת הקורס ניתן לראות גם בסימון בכתב נטוי בטבאלות שלמטה מי נכנס.

קורסי תל אביב ורמת גן:

  

  

   

קורסי ירושלים:

  

קורסי חיפה:

  

  

לשאלות, הערות ושינויים מוזמנים לפנות אלינו במייל: info@swingit.co.il