מצב הרשמה

לרשימת קורסי מחזור 3

לרישום אנא מלאו את הטופס.

השתתפות בקורס מותנה ברישום מראש. להלן  מוצג מצב הרישום לקורסי החודש. על מנת לראות הרשמה חדשה אנא רעננו את העמוד. בנוסף לשליחת האישור, מספר ימים לפני פתיחת הקורס ניתן לראות גם בסימון בכתב נטוי בטבאלות שלמטה מי נכנס.

קורסי תל אביב:

  

  

  

 

קורסי ירושלים (מחזור 2):

לרישום מלאו את הטופס.

  

 

חיפה, סדנאות מיוחדות:

לרישום מלאו את הטופס.

קבוצת הופעה:

20.3:

27.3:

  

17.4:

  

24.4:

  

 

לשאלות, הערות ושינויים מוזמנים לפנות אלינו במייל: info@holylindyland.com