Swing Snack no. 20 : Elegance in the Age of Crisis

Written by Ilya. Posted in Swing Snacks

כפי שפורסם לא פעם בפינה זו, תחילת שנות ש-30 הייתה קשה עבור ארה"ב. המשבר הגדול של סוף שנות ה-20 הותיר רבים ללא עבודה, חסכונות ותקווה.
אפילו הסווינג עבר תקופה של שפל – מוסיקאים שלא הצליחו למצוא עבודה בחו"ל, ברדיו או באחד מהמועדונים הספורים שנותרו פתוחים, מצאו את עצמם מחוסרי תעסוקה.

אבל גם בתקופה הלא קלה ההיא, היו אנשים שהיה חשוב להם לשמור על רוח חיובית ולהיראות טוב, למרות הקשיים.

הסרטון הקצר הזה (10 דקות), מבית היוצר של "המכון הטכנולוגי לאופנה" שבניו-יורק, מסביר כיצד נראתה האופנה של ארה"ב אחרי המשבר הכלכלי הגדול.

Tags: ,