Swing Snack no. 24 – Zoot Suit Riots

Written by Ilya. Posted in Swing Snacks

רובנו מכירים את המונח "זוט סוט" – חליפות גדולות, מופרזות, בצבעים צעקניים ונוצות שהיו פופולאריות בקרב קבוצות בנוער האמריקאי בשנות ה-40, להקות הנאו-סווינג בשנות ה-90 ובסרט "המסיכה". חלקנו מכירים גם את השיר "זוט סוט ריוט" של הצ'רי פופין דדיס.

עובדה פחות ידועה היא ש"זוט סוט ריוטס", או "מהומות הזוט סוטס" היו אירוע אמיתי וחשוב בהיסטוריה של ארה"ב. הכינוי ניתן לקונפליקט שפרץ בשנת 1943 בלוס אנג'לס בין חיילים "לבנים" של הצי האמריקני שהיו מוצבים בעיר לבין חברי כנופיות של "שחורים" ומקסיקנים (פצ'וקוס), חובבי הזוט סוטס של העיר.

המהומות התחילו על רקע של מתחים בין עדתיים בעיר וסירובם של חברי הכנופיות (הכשירים לשירות במלה"ע 2) להתגייס. באותה תקופה ייצור הצמר של ארה"ב הופנה כולו למאמץ המלחמתי – והזוט סוטס, עשויות החומר הנדיר, שנתפרו באופן בזבזני בצורה לא חוקית, היו אמירה פוליטית ברורה – ממש יריקה בפניהם של החיילים המוצבים בעיר.

המהומות הובילו למספר אירועי אלימות קשה בעיר – ואף התפשטו לערים רבות אחרות כגון דטרויט, ניו יורק ופילדלפיה, שם היוו את אחת מיריות הפתיחה במסגרת המאבק הגזעי בארה"ב של אמצע המאה ה-20.

המהומות נגמרו לבסוף, בעקבות מאמץ ניכר מצד פוליטיקאים ואנשי הצי (עוצרים בבסיסי הצי, לדוגמא). עם זאת, הם היוו השראה עבור מנהיגים רבים של מאבק העדות בארה"ב – ביניהם מלקולם אקס וסזר צ'אבס.

 

Tags: ,